TØF 2023 - Ørskog Brass

Go to content
TOMRA ØRSKOG FESTIVALEN 2023
Amatørkorps og Generasjonskorps
Gomerhuset, Skodje 11 mars.
Framfør eit samansett program
eller eit lengre verk.
Dommarar er Jan Roger Øren og Jon Gorrie.
Festkonsert / premieutdeling er gratis for alle.
NORDVESTEN FOR SKULEKORPS
Vi samarbeider med Norges Musikkorps Forbund Nordvest. Skulekorpsa konkurrerar etter NMF Nordvest sitt reglement. Ørskog Brass er teknisk arrangør for hele arrangementet.
Back to content